Serdecznie witamy na naszej stronie! 


Pokonywanie nowych, odpowiedzialnych zadań, takich jak kształcenie i wychowywanie dzieci oraz rozwój placówki stawiają dyrekcję i grono pedagogiczne przed coraz większymi wyzwaniami.

Główną misją  doradztwa jest inicjowanie oraz wspieranie rozwoju jak i podnoszenie jakości w szkołach i przedszkołach. Jednym z ważnych  celów jest równieżrozpoczęcie procesu zmian w strukturach ofert dydaktycznych nauczania wczesnoszkolnego, kształcenia i wychowania.

Z tak definiowanym doradztwem  wkracamy w naszym regionie- na Śląsku na nowe obszary działania. Dążymy do tego, aby w przyszłości wspierać pedagogów  i zarzadzających placówkami w realizacji aktualnych i nowych wyzwań eduakcyjnych, tworzeniu partnerstw, wymiany doświadczeń i[nbsp}w zakresie dokształcania się.