Znajomość wielu koncepcji pedagogicznych, liczne hospitacje zagraniczne oraz  bogate doświadczenie pracy w regionalnych strukturach edukacyjnych, zapewnia ukierunkowane, kompetentne wsparcie przez naszych wykwalifikowanych doradców.

Naszym zadaniem  jest przygotowanie profesjonalnego doradztwa. Na Śląsku tego typu pomoc  jest czymś innowacyjnym. Cieszymy się, że będziemy mogli wspierać  dyrektorów i nauczycieli  w realizacji ich zamierzonych celów  w różnych obszarach edukacji.