Doradztwo jest formą pomocy w rozwoju organizacji. Dzięki różnym  metodom  wspieramy zespoły  pedagogiczne  w placówkach przedszkolnych oraz szkolnych w ich indywidualnym rozwoju a szczególnie w rozwoju koncepcji dwujęzyczności, rozwoju języka mniejszości narodowej i wprowadzaniu innowacyjnych metod nauczania.