Edukacja jest niekończącym się procesem. Najnowsze wyniki badań dotyczące rozwoju mózgu, rozwoju intelektualnego jednostki jak i procesu uczenia się  stawiają nauczycielom wiele nowych wyzwań. Dostosowanie koncepcji edukacji oraz kształcenia do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka, staje się  głównym zadaniem współczesnego szkolnictwa.