Koncepcja doradztwa opiera się na następujących metodach: porady indywidualne oraz zespołowe; pomoc w tworzeniu koncepcji funkcjonowania placówki; planowanie, organizacja oraz prowadzenie szkoleń dla nauczycieli; organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami szkół i przedszkoli.