Jeśli chcieliby Państwo …

stworzyć bądź ulepszyć koncepcję swojej placówki?

stworzyć placówkę dwujęzyczną?

poszerzyć swoją wiedzę, dotyczącą współczesnej edukacji?

wymienić  doświadczenia  oraz współpracować z innymi placówkami?

znaleźć sposób na rozwiązanie problemów?

skutecznie uporać się z kryzysami?

rozwijać jakość funkcjonowania  placówki?

Nasza oferta:

  • udzielanie porad w formie konsultacji  indywidualnych oraz zbiorowych;
  • planowanie, organizowanie oraz prowadzenie  form doskonalenia, wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
  • pomoc w opracowywaniu oraz aktualizowaniu koncepcji funkcjonowania placówki;
  • organizowanie  konferencji;
  • organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń  nauczycieli szkół i przedszkoli.